Aust-Agder Museum og Arkiv

AAma ble etablert i 2015 da Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Setesdalsmuseet IKS og Stiftelsen Grimstad bys museer ble slått sammen. AAma har både arkiv- og museumsfunksjoner, og består av fire avdelinger som  befinner seg på tre administrative steder: KUBEN i Arendal, Setesdalsmuseet på Rysstad og Sjøfartsmuseet i Aust-Agder i Grimstad. 

Våre virksomheter

Arendal
1
Kuben med Langsæ gård, Aust-Agder tunet og Klokkebua
2
Merdøgård skjærgårdsmuseum
3
Angelstad skysstasjon i Tvedestrand
Grimstad
4
Ibsen-museet
5
Sjøfartsmuseet i Aust-Agder
6
Norsk Hagebruksmuseum
Setesdal
7
Jernvinnemuseet på Hovden
8
Huldreheimen
9
Lislestog
10
Rygnestadtunet
11
Prestevodden
12
Tveitetunet
13
Setesdalsmuseet på Rysstad
14
Husmannsplassen Hagen
15
Bygland museum
16
Bjoren
17
Fennefoss museum
18
Evjemoen Forsvarsmuseum
19
Iveland og Vegusdal Bygdemuseum
Tilknyttede museer
20
Elvarheim museum
21
Eydehavnmuseet
Organisasjonskart

 

Styret for AAMA Styret i AAma 2018 – 2020

Kontakt oss

Jan Ledang
Jan Ledang, Direktør, AAma
T: 37 01 79 36
Anna Stella Karlsdottir, Assisterande direktør/leiar, Setesdalsmuseet
T: 917 21 361
Hilde T. Jomaas
Hilde T. Jomaas, Leder Museums- og formidlingsavdelingen, KUBEN
T: 37 01 79 34
Anita Estensen, Leder, Grimstad bys museer
T: 930 32 129
Snorre D. Øverbø, Leder Arkivavdelingen, KUBEN
T: 37 01 79 03
Magne Aanesland, Økonomirådgiver, AAma
T: 37 01 79 58
David Bergh Tharaldsen, HR-rådgiver og leder fellestjenester, KUBEN
T: 37 01 79 04

Publikasjoner og dokumenter