Våre avdelinger

Logo Kuben
Velkommen til KUBEN i Arendal. Her finner du utstillinger med fokus på Aust-Agders historie, og en egen utstilling spesielt for barn.
Gå til
Logo Grimstad Bys Museum
Grimstad bys museer formidler forfatterne Henrik Ibsen og Knut Hamsun og sjøfarten og hagebrukets betydning i regionen.
Gå til
Logo Setesdalsmuseet
Setesdalsmuseet – eit museum på langs. Frå Hovden i nord til Iveland i sør ønskjer vi velkomen til gode museumsopplevingar.
Gå til

Om AAma

AAma ble etablert i 2015 da Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Setesdalsmuseet IKS og Stiftelsen Grimstad bys museer ble slått sammen. AAma har både arkiv- og museumsfunksjoner, og består av fire avdelinger som befinner seg på tre administrative steder: KUBEN i Arendal, Setesdalsmuseet på Rysstad og Sjøfartsmuseet i Aust-Agder i Grimstad.
Gå til

Kontakt oss

Jan Ledang, Direktør, AAma
T: 37 01 79 36
Anna Stella Karlsdottir, Assisterande direktør AAma /Leiar Setesdal bygningsvernsenter/konservator NMF,
T: 917 21 361
Anita Estensen, Leder, Grimstad bys museer
T: 930 32 129
Snorre D. Øverbø, Leder Arkivavdelingen, KUBEN
T: 37 01 79 03
Rune Hølleland, Økonomirådgiver, AAma
T: 37 01 79 58
Hilde T. Jomaas, Leder Museumsavdelingen, KUBEN
T: 37 01 79 34
David Bergh Tharaldsen, Administrasjonssjef AAma,
T: 90 20 95 11
Leonhard B. Jansen , Leiar Setesdalsmuseet/konservator NMF, Setesdalsmuseet
T: 92 63 37 40